from Spring River
Suzanne Stellaard Rheapad 9 4105 JG CULEMBORG

Pups

Tel.: 06-13550310 Email: info@fromspringriver.nl
Op 18 mei zijn de pups van Kaya en Idol geboren: 6 jongens en 2 meisjes
Kaya (Amazonka Dagi-Dog)
Idol (Idol Dagi-Dog)

Pups

from Spring River Suzanne Stellaard Tel.: 06-13550310 Rheapad 9 4105 JG CULEMBORG Email: info@fromspringriver.nl
Op 18 mei zijn de pups van Kaya en Idol geboren: 6 jongens en 2 meisjes
Kaya (Amazonka Dagi-Dog)
Idol (Idol Dagi-Dog)